SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ห่วง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯกระทบแรงงานในบ้าน

ห่วง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯกระทบแรงงานในบ้าน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ห่วง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯกระทบแรงงานในบ้าน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ห่วง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯกระทบแรงงานในบ้านห่วง พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯกระทบแรงงานในบ้าน

พบว่าถึงแม้จะมี กม.คุ้มครองแรงงาน แต่พวกเธอเหล่านี้ยังคงพบการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมต่อแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงการทำงานที่ไม่มีระยะเวลาที่จำกัด และการไม่สามารถขอลาออกจากนายจ้างได้

"ลูกจ้างทำงานบ้าน" ตามนิยามของ สัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หมายถึง หญิงหรือชายที่ทำงานในบ้านหรือรอบๆบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนปัจจุบันลูกจ้างทำงานบ้านทุกคนในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2555

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ให้ความเห็นว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างชาติพุทธศักราช 2560 เพื่อจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแล้วก็ตามแต่ พรก.ฉบับดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการควบคุมมากกว่าการเพิ่มสิทธิของแรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันการดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างและลูกจ้างโดยมีระยะเวลาจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 นี้

ทั้งนี้ หลังจากลูกจ้างได้จดทะเบียนขึ้นเป็นรายงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ในกรณีของลูกจ้าง ที่ทำงานบ้าน มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีนายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2555 เกี่ยวกับสิทธิที่เป็นตัวเงิน เช่นการไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าการทำงานในวันหยุดเป็นต้น ซึ่งหากนายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ก็จะมีโทษตั้งแต่ ปรับไม่เกิน 5000 บาท ถึงจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: TNN, 28/8/2560
ลงวันที่ 09/09/2017 11:10:42
จำนวนผู้ชม 1314
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ