SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เลื่อนสืบพยานคดีสวัสดิการคนงานสันกำแพง ธ.ค. 2560 หลังรอมาแล้ว 3 ปี

เลื่อนสืบพยานคดีสวัสดิการคนงานสันกำแพง ธ.ค. 2560 หลังรอมาแล้ว 3 ปี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เลื่อนสืบพยานคดีสวัสดิการคนงานสันกำแพง ธ.ค. 2560 หลังรอมาแล้ว 3 ปี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เลื่อนสืบพยานคดีสวัสดิการคนงานสันกำแพง ธ.ค. 2560 หลังรอมาแล้ว 3 ปี


เลื่อนสืบพยาน-พิจารณาคดีใหม่ กรณีนายจ้าง ‘บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด’ ไม่จ่ายเงิน ‘กองทุนชื่นชม’ อันเป็นสวัสดิการของพนักงานตั้งแต่ปี 2557 ไต่สวนนัดแรกวันนี้ (6 ก.ย.) ตัวแทนนายจ้างไม่มา เลื่อนไป 7 ธ.ค. 2560 
 
 
6 ก.ย. 2560 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ได้แจ้งข่าวว่าวันนี้ (6 ก.ย. 2560) ที่ศาลแรงงานภาค 5 จ.เชียงใหม่ ได้มีการนัดสืบพยานและพิจารณากรณีบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จ.สันกำแพง ค้างจ่ายเงินกองทุนชื่นชมอันเป็นกองทุนสวัสดิการและจูงใจลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างตั้งแต่ปี 2557 ที่มีการเลิกจ้างพนักงาน และศาลแรงงานภาค 5 เคยพิพากษาให้บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จ่ายเงินค้างจ่ายนี้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่อดีตพนักงาน แต่ต่อมาบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และศาลฎีกาได้มีคำพิพากศาลฎีกาที่ 10940-10963/2559 พิพากษายกคำพิพากษาแรงงานภาค 5 ให้ศาลแรงงานภาค 5 พิจารณาพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี ในวันนี้ (6 ก.ย. 2560)  แต่ปรากฎว่าวันนี้ตัวแทนฝ่ายบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ไม่ได้มาศาลตามนัดแต่อย่างใด ศาลจึงเลื่อนให้ไปนัดพิจารณาและสีบพยานจำเลย (ตัวแทนฝ่ายบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด) ในวันที่ 7 ธ.ค. 2560 
 
อนึ่งทนายของฝ่ายคนงานได้ระบุต่อศาลว่าปัจจุบันบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ยังคงมีสถานะทางทะเบียนเหมือนเช่นปกติยังไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัท รวมทั้งสถานประกอบการยังคงเป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้ แต่การดำเนินกิจการนั้นทราบว่าได้หยุดดำเนินกิจการไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีกรรมการของบริษัทฯ บางคนยังถูกจำคุกในคดีอื่น ซึ่งคนงานผู้เสียหายทั้ง 24 คนในคดีนี้ ยังคงประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานต่อไป

อนึ่งปัจจุบันบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ซึ่งมีนายเซบาสเตียน ซาโรอิ เป็นเจ้าของได้ยุติการดำเนินกิจการ และจดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด” ในวันที่ 3 มิ.ย. 2558 ซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตากและผลิตสินค้าให้กับ Pure & Co Ltd.  (เจ้าของแบรนด์ Neon Buddha และ Pure Handknit มีสำนักงานและร้านจำหน่ายในประเทศแคนาดา) และหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้จัดการทั่วไปของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้จดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่โดยมีชื่อว่า “บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด”  ในวันที่ 5 มิ.ย. 2558 โดยบริษัทดังกล่าวใช้บ้านเลขที่เดียวกับบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัด ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้สหภาพแรงงานฯ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยในการยักย้ายทรัพย์สินของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลูให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด  เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ ตรวจพบว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานให้กับบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558  โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งเป็นทั้งตัวแทนบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทน่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด ในการขายที่ดินของจอร์จี้ แอนด์ ลู ไม่มีความโปรงใสแสดงเจตนาให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายหนี้สินให้กับอดีตแรงงานของบริษัทฯ ที่มีคดีความค้างอยู่หลายคดี โดยสหภาพแรงงานฯ ระบุว่ารายการสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่นายเซบาสเตียน ซาโรอิ และ Pure & Co Ltd. ต้องจ่ายให้อดีตพนักงานมีดังนี้

1. ค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง 51 คน จำนวน 3,924,114.75 บาท
2. เงินจากกองทุนชื่นชมให้แก่ลูกจ้าง 59 คน จำนวน 930,955.77 บาท
3. ค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 7 กันยายน 2558 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 37 คน 1,008,973 บาท
4. ค่าจ้างค้างจ่ายของพนักงานรายเดือนที่ยังจ่ายไม่ครบตามกฎหมายกำหนด จำนวน ให้แก่ลูกจ้าง 43 คน 333,850 บาท
5. โบนัสปี 2556 จำนวนให้แก่ลูกจ้าง 46 คน 425,896.88 บาท และในปี 2557 ให้แก่ลูกจ้าง 41 คนจำนวน 334,280 บาท
6. ค่าเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมทั้งกลุ่มแกนนำ 10 คน จำนวน 460,260 บาท และกรรมการสหภาพแรงงาน 4 คน จำนวน 848,000 บาท
7. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้กับกลุ่มคนลูกจ้าง 37 คนที่ถูกลอยแพ จำนวน  2,644,700 บาท
8. วันลาพักผ่อนประจำปีที่เหลือให้แก่ลูกจ้าง 27 คน 43,456 บาท

 

อ้างอิง :

https://prachatai.com/journal/2017/09/73122ลงวันที่ 09/09/2017 10:59:36
จำนวนผู้ชม 808
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ