ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงแรงงาน เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

กระทรวงแรงงาน เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กระทรวงแรงงาน เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กระทรวงแรงงาน เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน


นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศรับสมัครสถานพยาบาลเข้าร่วมเพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการปิดรับสมัคร นั้น ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนเพิ่มเติม โดยมีสถานพยาบาล/คลินิกที่ประสงค์เข้าร่วม เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย คลินิกทันตกรรมยูสมาย เดนเท็ล จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ คลินิกทันตกรรมซียูสไมล์ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล คลินิกหมอสุรจิตรทำฟัน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ครั้ง/ปี ไม่สามารถยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้ ดังนั้นผู้ประกันตนควรหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปาก และเบิกค่ารักษาตามสิทธิภายในรอบปีปฏิทินเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนต่อไป
 
ส่วนหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม ดังนี้ 1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) 2.ใบรับรองแพทย์ 3.ใบเสร็จรับเงิน 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ในกรณีขอรับเงินทางธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกในการใช้บริการกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้ารับบริการคลินิกอื่น ๆ ได้เช่นกัน เพียงนำใบเสร็จมาเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
 
ที่มา: Nation TV, 24/3/2560 ลงวันที่ 05/04/2017 06:57:25
จำนวนผู้ชม 815
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54364 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน