SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ


นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2560 กพร.มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เพียงใช้สื่ออินเตอร์เน็ตให้เป็นธุรกิจ และการประกอบธุรกิจด้านการท่องที่ยว อย่างเช่น การจองห้องพักผ่านออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปสำรวจหรือดูที่พักในสถานที่จริงได้ การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
 
ดังนั้น กพร. เห็นความสำคัญและการพัฒนาที่ต้องทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จึงจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านการตลาด E – Commerce สร้างรายได้จากการให้เช่าที่พักออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะให้เยาวชนที่จะเป็นแรงงานใหม่ ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับห้องพัก ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผ่านออนไลน์ เป็นการเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งโดย ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์จริง ทั้งในส่วนของผู้ให้เช่าที่พัก และผู้เข้าพัก ได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจ Start Up เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังจากจบฝึก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
 
ที่มา: ไอเอ็นเอ็น, 22/3/2560 ลงวันที่ 05/04/2017 06:55:15
จำนวนผู้ชม 1041
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ