ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กระทรวงแรงงาน จัดหลักสูตรการตลาดห้องพักออนไลน์ เสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ


นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2560 กพร.มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เพียงใช้สื่ออินเตอร์เน็ตให้เป็นธุรกิจ และการประกอบธุรกิจด้านการท่องที่ยว อย่างเช่น การจองห้องพักผ่านออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปสำรวจหรือดูที่พักในสถานที่จริงได้ การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
 
ดังนั้น กพร. เห็นความสำคัญและการพัฒนาที่ต้องทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จึงจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านการตลาด E – Commerce สร้างรายได้จากการให้เช่าที่พักออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะให้เยาวชนที่จะเป็นแรงงานใหม่ ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับห้องพัก ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผ่านออนไลน์ เป็นการเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งโดย ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์จริง ทั้งในส่วนของผู้ให้เช่าที่พัก และผู้เข้าพัก ได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจ Start Up เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังจากจบฝึก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
 
ที่มา: ไอเอ็นเอ็น, 22/3/2560 ลงวันที่ 05/04/2017 06:55:15
จำนวนผู้ชม 752
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54438 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน