SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ครม.มติอนุมัติหลักการลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง-ผู้ประกันตน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 12 จังหวัดภาคใต้

ครม.มติอนุมัติหลักการลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง-ผู้ประกันตน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 12 จังหวัดภาคใต้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ครม.มติอนุมัติหลักการลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง-ผู้ประกันตน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 12 จังหวัดภาคใต้, ข้อมูลเกี่ยวกับ ครม.มติอนุมัติหลักการลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง-ผู้ประกันตน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 12 จังหวัดภาคใต้


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมถึงให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอครม.ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ได้กำหนดให้นายจ้างและผู้ประกันตนในจ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง กรณีวาตภัย และอุทกภัย ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน ม.ค.2560 ถึงงวดเดือน มี.ค.2560 โดยส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
 
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้กำหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการจ้างงานซึ่งมีทะเบียนผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงในท้องที่ดังกล่าวได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน ม.ค.2560 ถึงงวดเดือน มี.ค.2560 โดยส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 288 บาท กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป
 
ที่มา: TNN, 21/3/2560 ลงวันที่ 05/04/2017 06:53:39
จำนวนผู้ชม 944
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ