SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ไทย-เยอรมนีหารือเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทย

ไทย-เยอรมนีหารือเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ไทย-เยอรมนีหารือเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ ไทย-เยอรมนีหารือเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทย


หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานต้อนรับ Mr.Joachim Hagemann ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันการเชื่อม SLV Mannheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องการทดสอบรับรองฝีมือให้กับช่างเชื่อม ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถช่างเชื่อมไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยศูนย์ฝึกอบรมเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding : TCIW) ที่จัดตั้งขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันการเชื่อมมานไฮมน์ (SLV Mannheim) โดยความร่วมมือแบบ PPP (Public Private Pertnership) ซึ่งเสนอโดย InWEnt และ SLV Mannheim โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการออกใบรับรองและความ ร่วมมือแบบ PPP จากทั้งสามหน่วยงาน
 
สำหรับศูนย์ฝึกอบรมเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center of International Welding:TCIW) มีภารกิจในการเตรียมบุคลากรการฝึกและทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงเริ่มต้นโครงการ และให้บริการการฝึก การทดสอบรับรองฝีมือให้กับบุคคลทั่วไป ตามมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานของเยอรมนีส่วนแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องของศูนย์ฯ ดังกล่าวนั้นจะจัดทำคู่มือคุณภาพภายใต้ข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อม SLV Mannheim ในการเป็นสาขาของสถาบันการเชื่อม SLV Mannheim เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ครูฝึกช่างเชื่อม และดำเนินการออกใบทดสอบและออกใบรับรองฝีมือช่างเชื่อม ตามแนวทางของสถาบันฯ ตลอดจนการพัฒนาความสามารถของครูฝึกช่างเชื่อมซึ่งจัดให้มีการสอบทบทวนฝีมือทุก 3 ปี
 ลงวันที่ 02/11/2015 16:10:57
จำนวนผู้ชม 3201
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ