SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส.จ่อร่าง กม.นายจ้างรับทำประกันลูกจ้างต่างด้าว

สปส.จ่อร่าง กม.นายจ้างรับทำประกันลูกจ้างต่างด้าว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สปส.จ่อร่าง กม.นายจ้างรับทำประกันลูกจ้างต่างด้าว, ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.จ่อร่าง กม.นายจ้างรับทำประกันลูกจ้างต่างด้าว


ปัจจุบันต้องยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้หารือกับผู้แทนกรมการจัดหางาน (กกจ.) เพื่อที่จะจัดทำร่างกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว โดยกำหนดให้นายจ้าง ต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างต่างด้าว
            
ในเรื่องนี้รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) คุณโกวิท สัจจวิเศษ บอกว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมแยกระบบประกันสังคมแรงงานต่างด้าวออกจากแรงงานไทย และจากการหารือกับผู้แทนกรมการจัดหางาน (กกจ.) มีข้อสรุปร่วมกันว่า ต้องจัดทำร่าง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวใหม่
            
ในข้อกำหนดในกฎหมายใหม่นี้ นายจ้างต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างต่างด้าว ซึ่งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ต้องออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองใน 3 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
            
หากลูกจ้างต่างด้าวไม่มีประกันชีวิตก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งนายจ้างจะต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างต่างด้าวทุกปี ส่วนสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนนั้น แรงงานต่างด้าวทุกคนยังคงได้รับสิทธิทุกกรณีเช่นเดิม
            
รักษาการเลขาธิการ สปส. บอกว่า แรงงานต่างด้าวปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ประกันตนกว่า 4 แสนคน ในร่างกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ก็จะเขียนยกเว้นไว้โดยให้ยังคงสถานะการเป็นผู้ประกันตน และรับได้สิทธิประโยชน์ 7 กรณีเช่นเดิม
            
แต่หากครบกำหนดทำงานอยู่ในประเทศไทย และกลับเข้ามาทำงานในไทยอีกครั้ง จะไม่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน แต่นายจ้างจะต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างตามที่ร่างกฎหมายกำหนด หากไม่ซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้าง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
           
ทั้งนี้จะต้องมีการสรุปตัวเลขอัตราค่าประกันชีวิตของลูกจ้างต่างด้าว และอัตราส่วนการจ่ายเงินระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กรณีว่าเพียงพอหรือไม่ โดยการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้ข้อสรุปต้นปี 2559
 ลงวันที่ 02/11/2015 16:10:42
จำนวนผู้ชม 1161
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ