SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เสนอให้ 300 บาทต่อวันเป็นค่าจ้างแรกเข้า

เสนอให้ 300 บาทต่อวันเป็นค่าจ้างแรกเข้า | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เสนอให้ 300 บาทต่อวันเป็นค่าจ้างแรกเข้า, ข้อมูลเกี่ยวกับ เสนอให้ 300 บาทต่อวันเป็นค่าจ้างแรกเข้า


นายธนิต โสรัตน์ รองประธานและผู้จัดทำรายงานการศึกษา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า สภาองค์การนายจ้างเตรียมเสนอให้กระทรวงแรงงานกำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2563) ที่สภาองค์การนายจ้างได้ระดมความเห็นร่วมกับ 16 องค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งหมด 9 ประเด็น เพื่อให้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการเตรียมพร้อมรองรับในระยะยาว เช่น การปฏิรูปค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ปัจจุบันอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน ควรยกเลิกโครงสร้างการดำเนินการแบบเดิมที่ต้องปรับขึ้นทุกๆปี โดยไม่ได้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 
 
แต่ควรจะปรับใหม่กำหนดให้ 300 บาทต่อวันเป็นค่าจ้างแรกเข้า และมีการพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจที่อิงเงินเฟ้อ คำนึงถึงทักษะฝีมือแรงงาน และประสบการณ์ของแรงงาน รวมถึงภาวะตลาดแรงงานในขณะนั้นเป็นสำคัญโดยไม่ต้องปรับทุกปี และไม่ควรเท่ากันทั้งประเทศ ขณะนี้มีกระแสการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก 300 บาทต่อวันเป็น 360 บาทต่อวัน ซึ่งนายจ้างมองว่าเป็นการคิดที่ไม่อยู่บนพื้นฐานอิงข้อเท็จจริง ค่าจ้างขั้นต่ำและสวัสดิการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรจะมีบทบัญญัติที่ต่างไปจากกฎหมายแรงงานปกติ, นโยบายแรงงานต่างชาติ ต้องมีความชัดเจนและรองรับการขาดแคลนในอนาคต, การป้องกันและแก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภาครัฐควรกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ, การทบทวนการคุ้มครองแรงงานให้มีความเป็นสากล, ปฏิรูประบบประกันสังคม การแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันและนายจ้างมีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์กรและความโปร่งใส และการวางแผนรองรับแรงงานสูงอายุ ซึ่งพบว่าในปี พ.ศ.2568 หรือ อีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนแรงงานสูงอายุจะคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ จะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานมากยิ่งขึ้นจะต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์แรงงานสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ
 ลงวันที่ 02/11/2015 16:08:28
จำนวนผู้ชม 1296
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ