ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประชุมความพร้อมเรียก เก็บเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

ประชุมความพร้อมเรียก เก็บเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประชุมความพร้อมเรียก เก็บเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประชุมความพร้อมเรียก เก็บเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง


นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2558 เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านการเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 195,347,599.09 บาท และสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พบว่า จากการเร่งรัดติดตามหนี้ในปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กรกฎาคม 2558) สามารถติดตามเงินสงเคราะห์จากนายจ้าง ได้เป็นจำนวน 27,104,947.18 บาท และดอกเบี้ยเงินสงเคราะห์ ได้เป็นจำนวน 11,990,287.73 บาท  รวมรับชำระทั้งสิ้น 39,095,234.91 บาท
 
สำหรับความคืบหน้าการศึกษาความพร้อมและความสามารถในการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบฯ ของฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง ในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง คณะอนุกรรมการศึกษาการเรียกเก็บเงินสะสมและเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เตรียมสำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็น โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ประจำเดือนกันยายน 2558 รวม 14 ราย
 
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตาย หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กองทุนฯ ได้รับเงินเพื่อดำเนินการกองทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2543 จำนวน 200 ล้านบาท, ปี 2545 จำนวน 50 ล้านบาท,ปี 2551 จำนวน 100 ล้านบาท, และปี 2553 อีกจำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท (สี่ร้อยล้านบาท)
 
(RYT9, 18/9/2558)ลงวันที่ 06/10/2015 04:53:48
จำนวนผู้ชม 645
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน