ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สปส. แจง 3 รพ. ไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 59

สปส. แจง 3 รพ. ไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 59 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สปส. แจง 3 รพ. ไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 59, ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส. แจง 3 รพ. ไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 59


นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท และโรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมในปี 2559 นี้ จึงขอแจ้ง ให้ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ทราบแนวทางการเลือกสถานพยาบาลแห่งใหม่ของผู้ประกันตนที่ถือบัตรของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง สรุปได้ดังนี้
          
1. ผู้ประกันตนที่ถือบัตรโรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์และโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ทั้งสองจังหวัดมีโรงพยาบาลรัฐบาลเพียงแห่งเดียวจึงจัดสถานพยาบาลโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ทดแทนโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท และจัดโรงพยาบาลสุรินทร์ทดแทนโรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) โดยไม่ต้องให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล
          
2. ผู้ประกันตนที่ถือบัตรโรงพยาบาลคามิลเลียน
             
- กรณีผู้ประกันตนผู้ซึ่งยังปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) จะสามารถเลือกสถานพยาบาล ปี 2559 ผ่านสถานประกอบการ สำหรับผู้ประกันตนสมัครใจ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 39) สามารถเลือกสถานพยาบาลโดยส่งแบบเลือกสถานพยาบาลไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558
             
- กรณีผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลใหม่และสถานพยาบาลที่เลือกเต็มศักยภาพแล้ว รวมถึงผู้ประกันตนที่ยังมิได้เลือกสถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคมจะจัดสถานพยาบาลรัฐบาลให้ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ผู้ประกันตนประจำทำงานอยู่ 
          
ทั้งนี้  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา  จะพิมพ์และส่งบัตรรับรองสิทธิฯ ให้ผู้ประกันตนในวันที่ 17 ธันวาคม  2558  
          
อย่างไรก็ตาม  กรณีที่สำนักงานประกันสังคมจัดสถานพยาบาลให้โดยผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลบัตรรับรองสิทธิฯ จะมีสัญลักษณ์ * ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลโดยต้องยื่นแบบ สปส.9-02 ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 
          
หากผู้ประกันตนยังมิได้เลือกสถานพยาบาลหรือยังมิได้รับบัตรรับรองสิทธิฯตามวันที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด  หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ หรือ โทร 1506 สำนักงานประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
 
(สำนักงานประกันสังคม, 17/9/2558)ลงวันที่ 06/10/2015 04:52:30
จำนวนผู้ชม 972
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน