SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ชุด ฉก.บินช่วยแรงงานไทย เกาะอัมบน คาดตกค้างกว่า 2 พันชีวิต

ชุด ฉก.บินช่วยแรงงานไทย เกาะอัมบน คาดตกค้างกว่า 2 พันชีวิต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ชุด ฉก.บินช่วยแรงงานไทย เกาะอัมบน คาดตกค้างกว่า 2 พันชีวิต, ข้อมูลเกี่ยวกับ ชุด ฉก.บินช่วยแรงงานไทย เกาะอัมบน คาดตกค้างกว่า 2 พันชีวิต


ชุด ฉก.บินช่วยแรงงานไทย เกาะอัมบน คาดตกค้างกว่า 2 พันชีวิต
 
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 27 มี.ค. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชุดเฉพาะกิจของรัฐบาลไทย ที่จะเดินทางไปช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางมาขึ้นเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบิน ทีจี 433 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังกรุงจาการ์ตา เพื่อเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงจาการ์ตา หารือถึงแนวทางการส่งกลับแรงงานประมงไทย และจะเดินทางต่อไปยังเกาะอัมบน เพื่อปฏิบัติภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน โดยมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน
 
สำหรับชุดเฉพาะกิจของรัฐบาลไทยที่เดินทางในวันนี้ มี พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนางสาวสุวรีย์ ใจหาญ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงาน ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
 
ภารกิจพาคนไทยกลับบ้านในครั้งนี้ นอกจากจะไปช่วยเหลือเยียวยาแรงงานประมงไทยที่ตกค้าง ยังต้องมีการคัดแยกแรงงานประมง ว่าแต่ละคนจัดอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มเหยื่อค้ามนุษย์ กลุ่มแรงงานที่ตกค้างเนื่องจากการระงับหาปลาในเขตน่านน้ำอินโดนีเซีย และกลุ่มอื่นๆ
 
จากการประเมินในเบื้องต้น คาดว่าจะมีแรงงานประมงตกค้างไม่ต่ำกว่า 2 พันคน ซึ่งหากการลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่า มียอดแรงงานประมงตกค้างตามที่ประเมินไว้จริง ก็ได้ประสานกับกองทัพอากาศในการพาแรงงานประมงกลับประเทศไทยไว้แล้ว นอกจากนี้ การลงพื้นที่เกาะอัมบน ก็ยังเป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำประมงในเชิงลึก เพื่อนำกลับมาแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นระบบต่อไป
 
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อินโดนีเซีย ประจำเมืองอัมบน ได้พากลุ่มแรงงานประมงไทยถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสจับปลาในน่านน้ำอินโดนีเซีย จำนวน 21 คน ประกอบด้วย นายสมหมาย จิราภักดี นายจตุรงค์ พรมดี นายวุฒิชัย โยธาศรี นายรัว สายกระสุน นายปรีชา ศรีเมืองล้ำ นายบุญเชิด บุญครอง นายสามารถ เสนาสุ นายสมปอง หนิลศรี นายอาทิตย์ แซ่ตัน นายเสอิม มูลหลวง นายอัครเดช ศรีลือ นายเหมันต์ ลาทวี นายชูเกียรติ พิมพ์ทอง นายภูมิ ดอนถวิล นายคมสัน มูลตรีปฐม นายสุทัศน์ สานคำ นายเดจพงษ์ ชัยสวนียากรณ์ นายชิษณุพงค์ สุวรรณโมก นายมีชัย สุวรรณโมก นายเชิดศักดิ์ สุขทั่ว และนายจรัญ กรนาค ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง (เอสเอซี) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (แอลพีเอ็น) ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอัมบน ให้การช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการส่งกลับประเทศไทย ออกจากเซฟเฮาส์ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอัมบน เดินทางไปขึ้นเครื่องบินสายการบินการูด้าที่สนามบินอัมบน ในเวลา 07.15 น. ก่อนเดินทางต่อไปยังสนามบินซูการ์โน ฮัตตา กรุงจาการ์ตา เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา คอยดูแลอำนวยความสะดวก อยู่ที่สนามบินซูการ์โน ฮัตตา กรุงจาการ์ตา
 
ด้าน นายสมพงศ์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิแอลพีเอ็น ซึ่งเดินทางไปดูแลเหยื่อแรงงานประมงที่เกาะอัมบน กล่าวว่า จำนวนแรงงานลูกเรือประมงที่ “ตกเรือ” “ประสบความทุกข์ได้ยาก” ณ เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ที่มูลนิธิแอลพีเอ็น และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ศรีราชา สามารถเข้าถึงและได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ตม.อัมบน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา และกรมการกงสุล ให้การช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการส่งกลับประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 12-27 มี.ค. มีคนไทย 31 คน คนพม่า 13 คน คนกัมพูชา 6 คน คนลาว 2 คน รวม 52 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานลูกเรือไทยกลับประเทศไทยก่อนในวันนี้ (27 มี.ค.) จำนวน 21 คน ยังเหลืออีก 10 คน ในจำนวน 10 คนที่เหลือ มีแรงงานเด็กไทย 1 คน ที่มาทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี ตอนนี้อายุ 21 ปี มีปัญหาสุขภาพ และมีแรงงานเด็กกัมพูชา 2 คน มาตั้งแต่อายุ 11 และ 13 ปี เคยทำงานที่เกาะเบนจินา 6 ปี ตอนนี้ขอความช่วยเหลือที่เกาะอัมบน ถูกส่งกลับและถูกนำมาขายครั้งที่สอง ตอนนี้ถูกพามามากกว่า 10 ปี และยังไม่ได้กลับบ้านไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้ กลุ่มนี้ที่รอความช่วยเหลือและบางคนมีอาการทางจิตประสาท เนื่องจากการถูกกระทำ และทำร้ายร่างกายเป็นเวลายาวนาน
 
“จากการสัมภาษณ์พูดคุย จำนวน คน คือ แรงงานประมงทั้งหมดใช้หนังสือประจำตัวคนเรือปลอม โดยกระบวนการจัดการคนงานทำงานในเรือ และบางรายมีนายจ้างและผู้ประกอบการร่วมด้วย ทำให้แรงงานประมงตกอยู่ในสภาพการถูกบังคับทำงาน ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศได้ และเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของแรงงานประมง ถูก ไต๋เรือและนายจ้างเก็บไว้ บางรายถูกโยนทิ้งน้ำ แรงงานประมงต้องทำงานโดยที่ไม่ได้กลับประเทศเป็นเวลายาวนานกว่า 3 ปีขึ้นไป บางรายถูกทิ้งไว้ 5-19 ปี โดยไม่สามารถกลับบ้านได้ และไม่สามารถติดต่อทางครอบครัวได้ กระเป๋าสตางค์และเอกสารหาย ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ และจดจำเบอร์ติดต่อทางบ้านไม่ได้” นายสมพงศ์ กล่าว
 
(ไทยรัฐ, 27/03/2558)ลงวันที่ 07/04/2015 12:08:26
จำนวนผู้ชม 902
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ