SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คปก.ร้องสนช.ชะลอพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม

คปก.ร้องสนช.ชะลอพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คปก.ร้องสนช.ชะลอพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม, ข้อมูลเกี่ยวกับ คปก.ร้องสนช.ชะลอพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม


คปก.ร้องสนช.ชะลอพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม
 
นางสุนี ไชยรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กล่าวในการเสวนาปฏิรูปประกันสังคม ปฏิรูปประเทศ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่ถูกบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพรุ่งนี้ไม่ตอบสนองต่อการปฏิรูปประเทศ ทาง คปก. จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี หรือ สนช. ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพื่อนำกลับมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนผู้ประกันตน
 
ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างและกลุ่มแรงงาน จึงต้องการให้มีการแยกสำนักงานประกันสังคมออกเป็นองค์กรอิสระปราศจากการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมด้วย
 
อย่างไรก็ตาม นางสุนี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สนช. พิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ. อย่างรวดเร็ว ทำให้กฎหมายบางฉบับไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนโดนตรง
 
(ไอเอ็นเอ็น, 29-10-2557)ลงวันที่ 06/11/2014 11:44:43
จำนวนผู้ชม 1434
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ