SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง ( บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2557 )

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง ( บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2557 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง ( บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2557 ) , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง ( บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2557 )

 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันที กพ.รับรอง 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฎิบัติการสอน ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภา และออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนกงานราชการเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร:
ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพแกลง ตั้งแต่วันที 10 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน: ก่อนหรือภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัยอาชีพแกลง และหรือทางเว็บไซต์ www.Klaengvec.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ลงวันที่ 03/11/2014 12:02:37
จำนวนผู้ชม 3472
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ