SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 อัตรา ด่วน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 อัตรา ด่วน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 อัตรา ด่วน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมา 1 อัตรา ด่วน

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง:ลูกจ้างเหมา 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท ถ่ายเอกสาร และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บ และค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ บันทึกและพิมพ์หนังสือราชการ
3. เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
4. ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน:เงินเดือน 9,300 – 10,000 บาท

คุณสมบัติ;
1. อายุไม่เกิน 30 ปี 
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet และการสื่อสารทาง e-mail ได้เป็นอย่างดี
4. มีความขยัน รอบคอบ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบสูง
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี และมี service mind
6. มีประสบการณ์ด้านธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร 

สมัครผ่านทาง email address : interfda@fda.moph.go.th พร้อมรูปถ่าย และ Resume 

ติดต่อหน่วยงาน:สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคาร 5 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. 0 2590 7286 โทรสาร. 02 591 8475ลงวันที่ 03/11/2014 12:01:18
จำนวนผู้ชม 3192
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ