SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ:ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ 
อัตราเงินเดือน:18,000.-
ระยะเวลาการจ้าง:นับตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: 
1.ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน ครูฝึกอบรม และหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม.
2.สำรวจ วิเคราะห์ จัดระบบทำเนียบครูฝึก และ อสม.
3.จัดระบบการประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ครูฝึก และ อสม.
4.พิจารณา กลั่นกรองหลักสูตรจากสถาบัน อสม.การรับรองหน่วยฝึก ตามที่สถาบันฝึกอบรมในภูมิภาคเสนอขอ
5.ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบัน
6.ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนอสม.ในการรวมกลุ่มในการทำงานเป็นเครือข่ายองค์กร อสม.
7.ประสานความร่วมมือและบริหารจัดการ การฝึกอบรมในงาน สสม. ในและระหว่างประเทศ
8.ดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบัน
9.ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557ลงวันที่ 03/11/2014 12:00:40
จำนวนผู้ชม 2890
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ