SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง:วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายกำหนด
สังกัด:กองแบบแผน 
อัตราเงินเดือน:19,500.-
ระยะเวลาการจ้าง:นับตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: 
1.สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนภัย และอื่่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2.ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้งและการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3.ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้า
5.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557ลงวันที่ 03/11/2014 12:00:18
จำนวนผู้ชม 2650
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ