SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2557 )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2557 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2557 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2557 )

 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
ตามเอกสาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามเอกสาร สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
ตามเอกสาร สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน และ INTERNET ได้เป็นอย่างดี
ตามเอกสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ตามเอกสาร หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตามเอกสาร บริการด้านการเรียนการสอน
ตามเอกสาร พิมพ์เอกสารจดหมาย โต้ตอบ Eตามเอกสารmail

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ลงวันที่ 03/11/2014 11:59:36
จำนวนผู้ชม 2158
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ