ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เผยพยาบาลเฝ้าโรงงานยังขาด แนะขอ รพ.รัฐหนุนเพิ่ม

เผยพยาบาลเฝ้าโรงงานยังขาด แนะขอ รพ.รัฐหนุนเพิ่ม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เผยพยาบาลเฝ้าโรงงานยังขาด แนะขอ รพ.รัฐหนุนเพิ่ม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เผยพยาบาลเฝ้าโรงงานยังขาด แนะขอ รพ.รัฐหนุนเพิ่ม


เผยพยาบาลเฝ้าโรงงานยังขาด แนะขอ รพ.รัฐหนุนเพิ่ม
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2557 ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นแบบประชาพิจารณ์ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดมาตรฐานที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับลูกจ้างในงานก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยรวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยนำเนื้อหาของประกาศกระทรวงแรงงานฯ มาสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำผลไปประมวลก่อนออกประกาศกระทรวงฯ ต่อไป ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้กองสวัสดิการแรงงาน ปรับปรุงแบบประชาพิจารณ์ดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
 
ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้นำระบบ Happy Workplace ซึ่งเป็นระบบที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงงานสีขาว โครงการมุมนมแม่ โครงการ Women Will เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัทกูเกิล ประเทศไทย จำกัด เพื่อให้ผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาสทางสังคม ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ในการหาความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและหารายได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 
"ถ้าเราดูแลทุกข์สุขของแรงงาน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง นายจ้าง หากทำงานได้ดีแทนที่นายจ้างจะเสียเงินค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างจำนวนมาก ก็อาจเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้ จะส่งผลกับระบบแรงงานสัมพันธ์ สามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ จึงอยากให้นายจ้างให้ความสำคัญ รู้หน้าที่ รู้บทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเฝ้าระวังจากโรคที่เกิดจากการทำงานของลูกจ้าง" หม่อมหลวงปุณฑริก กล่าว
 
ด้าน นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จะต้องมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าไปดูแลสุขภาพอนามัยลูกจ้างนั้น ซึ่งปัจจุบันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 พยาบาล
ผู้มาดูแลรักษาลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ประกอบกับปัจจุบันสาขาอาชีพพยาบาลเป็นสาขาขาดแคลนอย่างมาก เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลในสถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องประสานไปยังโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อขอสนับสนุนบุคลากรด้านพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพ มาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ในเวลานอกราชการ เช่น 07.00 - 08.30 น. และ 16.30 - 20.30 น. ในวันทำการ หรือวันหยุดราชการ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และคลี่คลายสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ต้องให้ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
(ไทยรัฐ, 12-9-2557)ลงวันที่ 17/09/2014 14:14:06
จำนวนผู้ชม 2276
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน