SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 )

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 )

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท 
ประเภท : บริหารทั่วไป 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน หรือทางการคลัง หรือทางการเงินและการคลัง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ การประเมินความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน การติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจสอบการปฏิบัติการ/ การดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ 
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 03/09/2014 20:32:54
จำนวนผู้ชม 2529
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ