SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557)

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557)

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง


เพศ ชาย

คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์/การสอนภาษาอังกฤษ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speaker)

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ


สถานที่เปิดรับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่สอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

สถานที่ประกาศผลสอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ปิดรับสมัคร
26 กันยายน 2557


เอกสาร/หลักฐาน 
๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป 
๒.ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT)(ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว)ต้นฉบับ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 
๓.หนังสือเดินทาง (Passport)ต้นฉบับ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 
๔.ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามีประสบการณ์) 
๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น 
๖.ยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย๔ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๙๔๔๕ , 
๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๖ 
ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ในวันราชการ หรือ 
๒.ส่ง email ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ amornrat.pak@mahidol.ac.th ลงวันที่ 03/09/2014 20:32:12
จำนวนผู้ชม 2415
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ