SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน พ.ศ. 2557 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน พ.ศ. 2557 , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนรวม 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กันยายน พ.ศ. 2557

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมสรรพากร 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน 

เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิับัติงาน 120 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 60 อัตรา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน 7 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบต้องมีคุณทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

วัน เวลา และสถานที่สอบ
กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557ลงวันที่ 28/08/2014 01:44:06
จำนวนผู้ชม 2403
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ