SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว

10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : 10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว, ข้อมูลเกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว10 ประเทศอาเซียน เตรียมประชุมคณะร่างตราสารสิทธิต่างด้าว

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 11 เพื่อจัดเตรียมท่าทีของไทยในการประชุม 11th ACMW-DT โดยได้มีการพิจารณาร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวในข้อที่ยังค้าง ได้แก่ บทที่ 3 สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว บทที่ 4 สิทธิเฉพาะของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย บทที่ 5 ข้อผูกพันของประเทศผู้รับ และบทที่ 6 ข้อผูกพันของประเทศผู้ส่ง      

โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีแรกๆ ด้านแรงงานของอาเซียนที่มีการเจรจาต่อรองเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวในอาเซียน โดยมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมการหารือ อีกทั้งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมตามความสมัครใจ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานของไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะร่างตราสารอาเซียนฯ ครั้งแรก ในปี 2552 ณ กรุงเทพมหานคร

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 4-3-2557)
ลงวันที่ 11/03/2014 11:14:49
จำนวนผู้ชม 923
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ