SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เยอรมนีเปิดทางแรงงานไทยที่ผ่านเกณฑ์เข้าทำงานในประเทศ

เยอรมนีเปิดทางแรงงานไทยที่ผ่านเกณฑ์เข้าทำงานในประเทศ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เยอรมนีเปิดทางแรงงานไทยที่ผ่านเกณฑ์เข้าทำงานในประเทศ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เยอรมนีเปิดทางแรงงานไทยที่ผ่านเกณฑ์เข้าทำงานในประเทศ

เยอรมนีเปิดทางแรงงานไทยที่ผ่านเกณฑ์เข้าทำงานในประเทศ

(15 ม.ค.)  นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) เปิดเผยว่า สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากสำนักแรงงานไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศเยอรมนีได้ออกกฎ ระเบียบว่าด้วยการจ้างงานฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การออกกฎระเบียบว่าด้วยการจ้างงานฉบับดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้แรง งานฝีมือจากนอกสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นพลเมืองจากประเทศที่สาม ที่สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเยอรมันตามแนวทางการจ้าง งานของเยอรมันที่ใช้ความต้องการแรงงานเป็นตัวกำหนด โดยแรงงานที่ประสงค์จะเข้าทำงานในประเทศเยอรมนีจะต้องมีขั้นตอนดำเนินการ คือ ก่อนการเดินทางเข้าไปในประเทศเยอรมนี ต้องทำการตรวจสอบว่าคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ตนได้รับนั้นเทียบเท่ากับคุณวุฒิ ของเยอรมนี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิหรือไม่ นอกจากนี้จะต้องได้รับข้อเสนอให้เข้าไปทำงาน และอาชีพที่ประสงค์จะเข้าทำงานนั้นอยู่ในรายการอาชีพที่ได้รับอนุญาตให้ต่าง ชาติเข้าไปทำงานเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
      
ปลัด รง.กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดพิมพ์รายการ อาชีพที่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปทำงานเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 18 อาชีพจากกลุ่มงานต่างๆ อาทิ สุขภาพและการรักษาพยาบาล แมคคาทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธาด้านบริหารจัดการระบบอาคารและซัปพลายเอนจิเนียริ่ง  ตลอดจนการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งนี้จะมีการปรับรายการอาชีพเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านตลาดแรงงานในต่างประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตามหากแรงงานมีคุณวุฒิตามที่กำหนดจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน ที่ดูแลการจ้างงานของเยอรมนี โดยไม่ต้องผ่านหลักการตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญ แต่สภาพการจ้างงานจะต้องเท่าเทียมกันกับแรงงานเยอรมนี และงานที่เสนอมานั้นจะต้องเคยลงประกาศในเว็บไซต์หางานของหน่วยงานที่ดูแลการ จ้างงานของเยอรมนี ส่วนวิชาชีพการพยาบาล จะไม่อนุญาตให้คัดเลือกผู้มีฝีมือจากประเทศ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยให้เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
      
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.anerkennung-in-deutschland.de และ www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/downloads.php

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 15-1-2557)ลงวันที่ 28/01/2014 20:34:05
จำนวนผู้ชม 1082
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ