SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) ( 16 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2556 )

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) ( 16 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) ( 16 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1) ( 16 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2556 )  กรมวิชาการเกษตร
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต 1)
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไว้ สามารถใช้คำสั่งให้เครื่องประมวลผลทำงาน
 ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง สามารถใช้อุปกรณ์ เครือข่าย และสื่อสารกับคอมพิเตอร์ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ และสามารถใช้ระบบ งานต่าง ๆ ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 2. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ 3. มีความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางคอมพิวเตอร์
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 1. ความรับผิดชอบ 2. ความละเอียด รอบคอบแม่นยำ 3. การสืบเสาะหาข้อมูล 4. การทำงานเป็นทีม
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 09/12/2013 10:16:09
จำนวนผู้ชม 1287
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ