SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ( 6 - 27 ธันวาคม 2556 )

กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ( 6 - 27 ธันวาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ( 6 - 27 ธันวาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ( 6 - 27 ธันวาคม 2556 )กรมการปกครอง
 กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง
 อัตราเงินเดือน : 8,300ตามเอกสาร9,130 บาท
 ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจ หน้าที่ของกรมการปกครอง
 ตามเอกสาร การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
 ตามเอกสาร การปกครองท้องที่
 ตามเอกสาร การอาสารักษาดินแดน
 ตามเอกสาร การทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

 ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 09/12/2013 09:34:30
จำนวนผู้ชม 1106
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ