SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2556 )

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2556 )กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.วางแผน จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 2.ถ่ายภาพนิ่ง สไลด์ วีดีโอ เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 3.บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและค้นหาภาพนิ่ง สไลด์ วีดีโอ
 4.จัดหา ควบคุม บำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมืออื่น ๆ
 5.ออกแบบ วางรูปแบบงานศิลปกรรม และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 การประเมิน ครั้งที่ 1 ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การประเมิน ครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
 วิธีการประเมิน : การประเมิน ครั้งที่ 1 ตามเอกสาร สอบข้อเขียน การประเมิน ครั้งที่ 2 ตามเอกสาร สอบสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 04/11/2013 12:05:11
จำนวนผู้ชม 1312
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ