ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 - 7 พฤศจิกายน 2556 )

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 - 7 พฤศจิกายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 - 7 พฤศจิกายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( 1 - 7 พฤศจิกายน 2556 )กรมหม่อนไหม
 กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. บริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือ งานบริหารทั่วไป การจัดระบบงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูล สถิติ จัดทำเอกสาร สรุปรายงาน วางแผนการติดตามงานและแผนการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม/โครงการในส่วนการส่งเสริม วิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการหม่อนไหม
 2. กลั่นกรองเรื่อง เอกสาร จัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม บันทึก และรายงานการประชุม รวมทั้งรายงานอื่น ๆ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
 3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้บริการ ตอบปัญหา ชี้แจงให้คำแนะนำ ข้อมูลข้อเท็จจริงในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ทราบและเข้าใจในโครงการหม่อนไหมด้านวิชาการ ส่งเสริม บริการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง / ทั่วไป
 วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 วิธีการประเมิน : วิธีการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 

 

 

 
ลงวันที่ 04/11/2013 12:04:28
จำนวนผู้ชม 1121
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54637 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน