SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ( 11 - 19 พฤศจิกายน 2556 )

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ( 11 - 19 พฤศจิกายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ( 11 - 19 พฤศจิกายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ( 11 - 19 พฤศจิกายน 2556 )สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : ๑๕,๙๖๐ บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
 (๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 (๒)มีความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์
 (๓)มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน หรือการบริหารจัดการคลังข้อมูล หรือการจัดทำรายงานตามมิติต่าง ๆ ด้วยระบบการจัดการคลังข้อมูล หรือการพัฒนาแอพพิเคชั่นสนับสนุนการทำงาน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 ตามเอกสาร รวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาเข้าระบบคลังข้อมูล
 ตามเอกสาร บริหารจัดการคลังข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษา ให้สามารถรายงานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ตามเอกสาร ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้มีความเสถียร และสร้างแอพพิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการ
 ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ตามเอกสาร ให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับนโยบายโดยนำเสนอผ่าน
 เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 04/11/2013 12:00:04
จำนวนผู้ชม 916
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ