SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( 11 - 21 ตุลาคม 2556 )

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( 11 - 21 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( 11 - 21 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( 11 - 21 ตุลาคม 2556 )กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
 อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรม บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการด้าน โลจิสติกส์ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมวางแผนการทำงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนา โลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 
ลงวันที่ 14/10/2013 10:01:23
จำนวนผู้ชม 1567
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ