SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ และบทความทางวิชาการ ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2556 )

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ และบทความทางวิชาการ ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ และบทความทางวิชาการ ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ และบทความทางวิชาการ ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2556 )สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานจ้างเหมาบริการ
 ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ และบทความทางวิชาการ
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
 (๑) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
 (๒) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
 (๓) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office ได้
 (๔) ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือ โรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 (๑) ประสานงานและรวบรวมรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามโครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการและบทความทางวิชาการ
 (๒) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวงงานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๓) ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านกฎหมายและวิชาการอื่นๆ ให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
 (๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 (๑) ประสานงานและรวบรวมรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และรายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามโครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการและบทความทางวิชาการ
 (๒) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวงงานศาลรัฐธรรมนูญ
 (๓) ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านกฎหมายและวิชาการอื่นๆ ให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ

 ทักษะ/สมรรถนะ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา จะนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๒ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ๓๒๖ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โดยผู้สมัครงานจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย ๓๐ นาที


 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 14/10/2013 09:57:51
จำนวนผู้ชม 937
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ