ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 )

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556 )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 อัตราเงินเดือน : 13300ตามเอกสาร14630 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ตามเอกสาร หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ตามเอกสาร กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ตามเอกสาร พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 บริการที่ดี
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
 การทำงานเป็นทีม
 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 14/10/2013 09:57:24
จำนวนผู้ชม 737
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน