SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสถิติ ( 14 - 18 ตุลาคม 2556 )

กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสถิติ ( 14 - 18 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสถิติ ( 14 - 18 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักสถิติ ( 14 - 18 ตุลาคม 2556 ) กรมการจัดหางาน
 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักสถิติ
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แปลข้อมูล นำเสนอ จัดทำรายงานสถิติ กำหนดรูปแบบและข้อถาม การวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำโครงการสถิติ สำรวจ รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทำแผนที่สถิติ ให้บริการสถิติ เผยแพร่ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สถิติและแหล่งข้อมูลสถิติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
 วิธีการประเมิน :

 

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 04/10/2013 15:00:31
จำนวนผู้ชม 1268
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ