SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 2) ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 )

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 2) ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 2) ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 2) ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ) กรมวิชาการเกษตร
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 2)
 อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับตามเอกสารส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล และสถิติ การรวมรวม ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสาร
 ทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมประชุม เป็นต้น ติดต่อประสานงาน จัดทำทะเบียน
 ยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ การดำเนินงาน ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง จำหน่ายยานพาหนะ
 ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความถูกต้องของงาน 3. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ 4. ความเข้าใจงาน
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 04/10/2013 14:58:01
จำนวนผู้ชม 925
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ