SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 2) ( บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2556 )

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 2) ( บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 2) ( บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 2) ( บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2556 ) กรมวิชาการเกษตร
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 2)
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อให้งานที่ทำถูกต้องตามระเบียบราชการ
 2. งานการเงินและบัญชี พัสดุ
 3. งานแผนงาน งบประมาณ และติดตามผลประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษย์สัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจในงาน
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 04/10/2013 14:56:50
จำนวนผู้ชม 925
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ