SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 )

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 7 - 11 ตุลาคม 2556 ) กรมหม่อนไหม
 กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการผลิต ควบคุมการขยายพันธุ์หม่อนไหม และมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการด้านหม่อนไหม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร
 วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ความรู้ความสามารถทั่วไป / ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 04/10/2013 14:50:29
จำนวนผู้ชม 810
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ