SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (บัดนี้ - 27 กันยายน 2556)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (บัดนี้ - 27 กันยายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (บัดนี้ - 27 กันยายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (บัดนี้ - 27 กันยายน 2556)ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

 

 จำนวน

 ๑ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 - มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ
 - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง
 - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๒๗ ก.ย. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๘๘๐ ต่อ ๕๑๒ หรือ http://www.unisearch.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 16/09/2013 10:10:53
จำนวนผู้ชม 994
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ