SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 )

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556 ) มหาวิทยาลัยนครพนม
 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์สืบค้นระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์คและซ่อมบำรุง
 3. มีประสบการณ์ในด้านงานคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ

 

 
ลงวันที่ 30/08/2013 23:44:32
จำนวนผู้ชม 1087
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ