SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 6 กันยายน 2556)

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 6 กันยายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 6 กันยายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 6 กันยายน 2556)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4613 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4613
 สังกัดสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอกบรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

 

 อัตราเงินเดือน
 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 - 47,000 บาท
 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพ
 ชั่วคราว 1,250 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. A candidate have earned Ph.D. in Economics or equivalent from a university which is accredited by Thai Civil Service Commission, and be qualified to teach Economics from a business perspective. OR
 2. A candidate have earned master degree in Economics or equivalent and must be at least a Ph.D. Candidate in Economics from a university which is accredited by Thai Civil Service Commission, and must graduate within a year beginning from the first day of employment. A candidate must earn at least two out of three degrees in Economics.

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 Duties and Responsibilities
 1. Teaching
 1.1 Preparing teaching materials and lesson plans for undergraduate and graduate courses
 1.2 Teaching undergraduate and graduate levels
 1.3 Doing course evaluations for undergraduate and graduate levels
 2. Advising student ‘s theses and/or master projects
 2.1 Being a main advisor to supervise student’s theses and/or master projects
 2.2 Being a committee in student’s theses and/or master projects
 2.3 Being a committee to examine student’s thesis outline or master project outline
 2.4 Supervising and assisting student regarding research methodology, and testing research tools for theses and/or master projects
 3. Academic matters
 3.1 Providing academic consultance for students
 3.2 Being a curriculum committee
 3.3 Managing comprehensive examination and others
 3.4 Managing teaching schedule
 4. Research/Textbook/ Article
 4.1 Research
 4.2 Textbook
 4.3 Conducting academic research, journal, or article leading to publications in academic journals and they must be published in Scopus at least two items a year.
 5. Academic administration
 5.1 Participating in the university academic missions and serving the communities
 5.2 Contributing to academic matters related to English language teaching and learning, and editing such as being an instructor of English language seminars for several purposes, providing general assistance with language problems for students and faculty staff, and editing academic papers
 5.3 Being a committee of academic activities in other institutes
 5.4 Conducting a conference in related fields
 5.5 Conducting academic seminar or exhibition
 5.6 Promoting Thai arts and cultures in proportion to the university missions
 6. Student affairs
 6.1 Being an advisor in student’s project
 6.2 Being a part in some special activities assigned by the university
 7. Promoting and developing the quality of education
 7.1 Developing the curriculum
 7.2 Developing academic personnel
 7.3 Promoting and developing the quality of education in other aspects
 8. Completing tasks assigned by dean or university executives
 9. Being able to work on both campuses, Prasarnmit and Ongkarak, on the working days and public holidays including overtimes.

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้น 13 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล โทร. 0 2169 1004 , 0 2649 5000 ต่อ 15550 โทรสาร. 0 2169 1005

 

 
ลงวันที่ 30/08/2013 23:43:40
จำนวนผู้ชม 1457
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ