SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รับอาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า) (บัดนี้ - 10 กันยายน 2556)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รับอาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า) (บัดนี้ - 10 กันยายน 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รับอาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า) (บัดนี้ - 10 กันยายน 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา รับอาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า) (บัดนี้ - 10 กันยายน 2556)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน


 อาจารย์ A-5 (วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า)

 

 

 จำนวน

 ๒ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช หรือวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
 - มีคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน และ IELTS ไม่น้อยกว่า ๖.๕ คะแนน (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาจขอยกเว้นการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) ผลทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ ก.ย. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๖๓๐๖, ๐-๒๒๑๘-๖๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 
ลงวันที่ 30/08/2013 23:42:09
จำนวนผู้ชม 927
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ