SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หอฯ เชียงใหม่คาดกำลังซื้อตก ทำ ศก.ครึ่งปีหลังชะลอตัว หวั่นแรงงานขาดแคลนกระทบลงทุน

หอฯ เชียงใหม่คาดกำลังซื้อตก ทำ ศก.ครึ่งปีหลังชะลอตัว หวั่นแรงงานขาดแคลนกระทบลงทุน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หอฯ เชียงใหม่คาดกำลังซื้อตก ทำ ศก.ครึ่งปีหลังชะลอตัว หวั่นแรงงานขาดแคลนกระทบลงทุน , ข้อมูลเกี่ยวกับ หอฯ เชียงใหม่คาดกำลังซื้อตก ทำ ศก.ครึ่งปีหลังชะลอตัว หวั่นแรงงานขาดแคลนกระทบลงทุน

(21 ส.ค.) นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในระหว่างการแถลงข่าว CCC Coffee ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ส.ค. 2556 ซึ่งเป็นการแถลงข่าวประจำเดือนต่อสื่อมวลชนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ว่า จากการประเมินสภาวะเศรษฐกิจของหอการค้า คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง พร้อมทั้งระบุว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะเป็นวิกฤตสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
      
โดยนายเฉลิมชาติกล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน พบว่ากำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่เริ่มถดถอยลง เห็นได้จากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่เพิ่มความระมัดระวังมาก ขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการซื้อรถ โดยเฉพาะตามโครงการรถคันแรก และการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ขณะ นี้
      
นายเฉลิมชาติกล่าวต่อว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำหรืออัตราเงินเดือน แต่จากการที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ปรับตัวตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในภาพรวมแล้วรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ในปีนี้ภาคการเกษตรมีการชะลอตัวลงอันเป็นผลมาจากการที่ราคาสินค้าเกษตรหลาย รายมีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้รายได้ที่เข้าสู่ภาคการเกษตรลดลงซึ่งมีผลต่อเนื่องให้การจับจ่ายจาก ภาคเกษตรกรรมลดจำนวนลงตามไปด้วย
      
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงชะลอตัวตามกำลังซื้อที่มีแนว โน้มถดถอย
      
อย่างไรก็ตาม ในภาคการท่องเที่ยวซึ่งยังคงมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นั้นจะเป็นภาคเศรษฐกิจที่ยังคงมีการเติบโต และจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังไม่ให้ชะลอตัวลง มากนัก
      
ขณะเดียวกัน นายเฉลิมชาติระบุว่า มีสิ่งที่น่าสังเกตคือ แม้จังหวัดเชียงใหม่จะมีการลงทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวตลอดช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ภาคการลงทุนมีแนวโน้มที่จะคึกคักต่อไปจนถึงปี 2557 และปี 2558
      
แต่ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจำนวนมากกลับพบ ว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่จะเข้ามาป้อนตลาด ในภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งๆ ที่หากพิจารณาจากภาวการณ์จับจ่ายของประชาชนที่ลดลง ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น แต่ปรากฏว่าแรงงานกลับขาดแคลน และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ เริ่มมีการชะลอการลงทุนบ้างแล้ว
      
สำหรับแรงงานที่ขาดแคลนนั้นมีทั้งในส่วนของแรงงานที่มีทักษะฝีมือและแรง งานไร้ทักษะฝีมือ โดยเฉพาะในกลุ่มแรกที่ขาดแคลนอย่างหนัก อันเป็นผลมาจากการที่นักเรียนนักศึกษาส่วนมากไม่สนใจการศึกษาในสาย อาชีวศึกษา แต่เลือกที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกว่า ทำให้แรงงานในสายอาชีวศึกษาขาดแคลน ขณะเดียวกันยังพบว่าคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเลือกงานมากขึ้นกว่าเดิม หรือสนใจการทำธุรกิจของตัวเองมากกว่า
      
นายเฉลิมชาติเปิดเผยว่า จากการสำรวจทั้งโดยส่วนตัวและจากคณะของหอการค้า พบว่าแรงงานส่วนหนึ่งไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเมื่อ กลายเป็นผู้ว่างงาน ทำให้ข้อมูลแรงงานที่ว่างงานไม่มีความชัดเจน ขณะที่ส่วนหนึ่งมีค่านิยมทั้งโดยส่วนตัวหรือครอบครัวว่าอยากเรียนจบปริญญา ตรี จึงไม่สนใจการเรียนสายอาชีวศึกษา
      
อีกทั้งยังเห็นว่างานบางประเภทนั้นหนักเกินไป และอยากทำงานจำพวกงานสำนักงานมากกว่า นอกจากนี้บางส่วนยังเห็นว่าการประกอบธุรกิจของตนเองดีกว่าการเป็นลูกจ้างอีก ด้วย
      
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ใน อนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหาทางแก้ไขหรือกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา โดยในส่วนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อ ให้ข้อมูลและแนะแนวทาง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความสนใจในช่อง ทางอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงแรงงานเองก็จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองด้วย
      
ทั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า การขาดแคลนแรงงานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแต่อย่าง ใด เพราะขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่การที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นแล้วทำให้มีการ เลิกจ้างแรงงาน แต่เป็นการที่แรงงานขาดแคลนมากกว่า โดยในธุรกิจหลายประเภทนั้นพบว่ามีการจ้างงานในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างแรงงาน ขั้นต่ำอยู่แล้ว
      
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจ้างงานในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ แต่ปรากฏว่ากลับหาแรงงานได้ยาก เนื่องจากแรงงานเลือกงานหรือไม่สนใจเนื่องจากต้องการทำงานที่สบายกว่า

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 21-8-2556)ลงวันที่ 28/08/2013 09:41:03
จำนวนผู้ชม 1072
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ