SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( 13 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 )

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( 13 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( 13 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( 13 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 )สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน : 16400 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
 ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556
 
ลงวันที่ 14/08/2013 22:16:04
จำนวนผู้ชม 1195
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ