ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว รับคนงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556)

มศว รับคนงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว รับคนงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว รับคนงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


 ตำแหน่งที่ 1 คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

 อัตราเงินเดือน
 ตำแหน่งที่ 1 รายวันๆ ละ 348 บาท
 ตำแหน่งที่ 2 รายวันๆ ละ 539 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ตำแหน่งที่ 1 คนงาน
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ตำแหน่งที่ 1 คนงาน
 1. ดำเนินการจัดรายการและจัดซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อเตรียมเลี้ยงผู้เข้าร่วมการประชุม
 2. เตรียมภาชนะ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุม
 3. เสริฟอาหาร
 4. จัดเก็บและล้างทำความสะอาดภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้เรียบร้อย
 5. จัดเก็บ จัดเรียงภาชนะเข้าตู้ ตรวจนับจำนวนให้ครบ และพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
 6. ดูแลห้องที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้อำนวยการกองกลางและ/หรือหัวหน้างานสารบรรณมอบหมาย

 ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 1. ดำเนินการจัดรายการและจัดซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อเตรียมเลี้ยงผู้เข้าร่วมการประชุม
 2. เตรียมภาชนะวัสดุ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุม
 3. ดูแลรับผิดชอบการจัดเลี้ยงการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 4. ดูแลการจัดเก็บและล้างทำความสะอาดภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้เรียบร้อย
 5. ตรวจนับ จัดเรียงภาชนะเข้าตู้ และพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
 6. ดูแลห้องที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้อำนวยการกองกลางและ/หรือหัวหน้างานสารบรรณมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 5638

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

 
ลงวันที่ 14/08/2013 21:58:45
จำนวนผู้ชม 879
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน