ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 19 - 23 สิงหาคม 2556 )

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 19 - 23 สิงหาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 19 - 23 สิงหาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 19 - 23 สิงหาคม 2556 )กรมหม่อนไหม
 กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางกรมหม่อนไหม (กรุงเทพมหานคร)
 ตามเอกสาร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ได้แก่ การรับตามเอกสารส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (70 คะแนน)

 

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ตามเอกสาร ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office)
 วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (30 คะแนน)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร ประวัติส่วนตัว การศึกษา ตามเอกสาร ประสบการณ์การทำงาน ตามเอกสาร บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
 เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากัน กรมหม่อนไหม จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 14/08/2013 21:47:45
จำนวนผู้ชม 658
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54102 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128415 คน