SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ( บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2556 )

กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ( บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ( บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสรรพากร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ( บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2556 )  กรมสรรพากร
 90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร
 อัตราเงินเดือน : 9,960 , 11,450 , 12,240 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 28 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
 ตามเอกสาร ปวท.
 ตามเอกสาร ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 กรมสรรพากรจะทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร 2 ครั้ง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้าสอบตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่กรมสรรพากรกำหนดของแต่ละหน่วยงานรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน และเมื่อสอบผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) แล้ว จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) แยกเป็นรายหน่วยงานที่สมัครสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://job.rd.go.th หัวข้อ “การสมัครพนักงานราชการ”
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

 
ลงวันที่ 01/08/2013 10:39:44
จำนวนผู้ชม 838
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51821 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127965 คน