SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 24 - 30 กรกฎาคม 2556 )

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 24 - 30 กรกฎาคม 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 24 - 30 กรกฎาคม 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 24 - 30 กรกฎาคม 2556 )กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
 ทางคอมพิวเตอร์

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ระบบสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :

 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 26/07/2013 01:03:01
จำนวนผู้ชม 1048
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ