SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บอร์ด สปสช. เตรียมดึงสถานพยาบาลเอกชนให้บริการฟันเทียมผู้สูงอายุ

บอร์ด สปสช. เตรียมดึงสถานพยาบาลเอกชนให้บริการฟันเทียมผู้สูงอายุ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : บอร์ด สปสช. เตรียมดึงสถานพยาบาลเอกชนให้บริการฟันเทียมผู้สูงอายุ , ข้อมูลเกี่ยวกับ บอร์ด สปสช. เตรียมดึงสถานพยาบาลเอกชนให้บริการฟันเทียมผู้สูงอายุ

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถึงข้อเสนอเรื่องการเข้าถึงบริการทันต กรรมประดิษฐ์ของผู้สูงอายุที่ใช้บริการของภาคเอกชนว่า จากข้อมูลศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุถึง 8.9 ล้านคนทั่วประเทศหรือคิดเป็นร้อยละ 13.7 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2563 ตัวเลขของผู้สูงอายุจะมีถึง 15.3 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพทางช่องปาก โดยเฉพาะระบบการเคี้ยวบดอาหาร ไร้ฟันบดเคี้ยว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากอย่างมาก โดยเฉพาะ อาหารไม่ย่อย ท้องอืด เฟ้อ เกิดภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา

นพ.ประดิษฐ์ กล่าวว่า ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติของผู้สูงอายุในปี 2555 พบว่าผู้สูงอายุที่มีฟันบดเคี้ยวหรือมีฟันน้อยกว่า 20 ซี่ มีเพียง 42.2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ขณะที่อีก 7.2 เปอร์เซ็นต์ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหารเลย โดยเฉพาะผู้สูงอายุในที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ซึ่งประมาณมีมากถึงร้อยละ 10

นอกจากนี้แล้ว จากข้อมูลการให้บริการจากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยของ สปสช. พบว่า มีจำนวนผู้รับบริการฟันเทียมที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ปี 2551- 2555 ของจำนวนประชากรทุกกลุ่มอายุมีจำนวน 2.58 แสนคน โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1.43 แสนคนที่ได้รับบริการฟันเทียมซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุยังเข้าถึงบริการในสถานพยาบาลของรัฐได้น้อยเนื่องจากต้องรอคิว มากกว่า 6 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเข้าถึงการให้บริการ แต่ยังมีปัญหาทางด้านอัตราการจ่ายค่าชดเชยในหลายประเด็น ดังนั้น จึงมีแนวทางที่จะกำหนดอัตราค่าบริการและการเบิกจ่ายในสถานพยาบาลเอกชนเพื่อ ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงมาก

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติได้มีการหารือเรื่องของการแก้ไข ปัญหาคิวการรับบริการของผู้สูงอายุ กรณีจัดทำฟันเทียม ซึ่งมีแนวคิดว่าจะให้นำสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วม เนื่องจากมีความสามารถในการบริการ ลดขั้นตอนและการรอคิว ด้วยมีผู้ใช้บริการมาก แต่ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องอัตราค่าบริการ ค่าแรงงาน ในการจ่ายให้กับเอกชนอย่างเหมาะสม เนื่องจากการรักษาในรพ.ของรัฐ ไม่มีค่าแรง ทั้งนี้จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ชุดคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ โดยคาดว่าใช้เวลาในการหารือภายใน 60 วัน จากนั้นเสนอมายัง บอร์ดสปสช.พิจารณาอีกครั้ง และใช้เวลาอีก 60 วันในการพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง

(บ้านเมือง, 4-6-2556)ลงวันที่ 17/06/2013 14:52:23
จำนวนผู้ชม 1580
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ