ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 14 - 24 มิถุนายน 2556 )

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 14 - 24 มิถุนายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 14 - 24 มิถุนายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 14 - 24 มิถุนายน 2556 ) กองทัพอากาศ
 กองทัพอากาศ
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้
 อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
 ตามเอกสาร ม.ต้นตามเอกสารม.ปลาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
 ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
 ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรองการผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๒.๑ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
 ๒.๒ ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 ๒.๓ ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 ๒.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 ๒.๖ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไป ตามเอกสาร ภาษาไทย ตามเอกสาร ภาษาอังกฤษ ตามเอกสาร คอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร ความรู้ตามลักษณะงาน
 วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 ตามเอกสาร บุคลิกลักษณะ ตามเอกสาร การใช้ความรู้ ตามเอกสาร ท่วงทีวาจา ตามเอกสาร ปฏิภาณไหวพริบ ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไป
 วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
 เกณฑ์การประเมิน : ๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 07/06/2013 09:40:49
จำนวนผู้ชม 1036
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54349 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน