SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 6 - 14 มิถุนายน 2556 )

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 6 - 14 มิถุนายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 6 - 14 มิถุนายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไม้ ( 6 - 14 มิถุนายน 2556 )กองทัพอากาศ
 กองทัพอากาศ
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้
 อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวช.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ช่างไม้ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างโลหะการ, ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานและมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๒๐ ขึ้นไป เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในทักษะงานช่างไม้ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
 2.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 3.ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 5.ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 6.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตามเอกสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร ความรู้ตามคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบและความรู้เกี่ยวกับลักษณะตำแหน่งงาน
 วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

 ตามเอกสาร ทักษะ
 ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างไม้
 วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 คุณสมบัติส่วนบุคคล ตามเอกสาร บุคลิกลักษณะ ตามเอกสาร การใช้ความรู้ ตามเอกสาร ท่วงทีวาจา ตามเอกสาร ปฏิภาณไหวพริบ ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไป
 วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
 เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 29/05/2013 11:50:24
จำนวนผู้ชม 1083
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ