SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ( 9 - 21 เมษายน 2556 )

กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ( 9 - 21 เมษายน 2556 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ( 9 - 21 เมษายน 2556 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ( 9 - 21 เมษายน 2556 )กรมเจ้าท่า
 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
 อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางด้านพาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้าน สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือข้อมูล สนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ เช่น จัดร่างตารางรายงาน แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ แยกประเภทหรือกำหนดรหัสข้อมูลข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
 3. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ความมีมนุษยสัมพันธ์, การประสานงาน, การสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 03/04/2013 14:46:31
จำนวนผู้ชม 1349
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ