ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.พิมาย รับนักการแพทย์แผนไทย (บัดนี้ - 21 มีนาคม 2556)

รพ.พิมาย รับนักการแพทย์แผนไทย (บัดนี้ - 21 มีนาคม 2556) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.พิมาย รับนักการแพทย์แผนไทย (บัดนี้ - 21 มีนาคม 2556), ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.พิมาย รับนักการแพทย์แผนไทย (บัดนี้ - 21 มีนาคม 2556)ประกาศโรงพยาบาลพิมาย
 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
 ……………………………………………………………………………………………………….…………….………

 ด้วยโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตามรายละเอียดดังนี้

 นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง

 เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี

 วุฒิการศึกษา
 - ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

 ค่าตอบแทน 16,200 บาท

 คุณสมบัติทั่วไป
 - มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 - สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้ (ถ้ามี)
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 - มีใจรักด้านงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 หลักฐานการสมัคร (สำเนาเอกสาร อย่างละ 1 ชุด)
 - สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcrip)
 - สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (กรณีที่อยู่ระหว่างการสอบหรือรอผลการสอบสามารถนำใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะมาแสดงภายหลังการเข้าปฏิบัติงานได้)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 - ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 - ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าปฏิบัติงานจะต้องวางเงินสดค้ำประกันการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 จำนวน 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

 - ติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.ระบบคุณภาพ หรือประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพิมาย 044 471511,471443,471288, 285322 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Load ใบสมัครงานได้ที่ www.pmh.go.th
 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 – 21 มีนาคม 2556
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2556
ลงวันที่ 09/03/2013 09:56:17
จำนวนผู้ชม 1251
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55240 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน